Wersja próbna

Nieprzypisane zgłoszenia

Co to jest bilet nieprzypisany?

Zgłoszenie może zostać usunięte z obsługi ręcznie przez innego agenta lub przy użyciu reguł automatycznych. W niektórych sytuacjach lepiej, aby zgłoszenia pozostały nieprzypisane, ale nadal należały do działów lub były oznaczone.

Agent może cofnąć przypisanie zgłoszenia, korzystając z funkcji Przenieś i wybierając Prześlij do: Dział lub przypisać do: nieprzypisany.

Nieprzypisane zgłoszenia
Wróć do słownika Utwórz BEZPŁATNE konto

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.