Wersja próbna

Współpracownicy

Kim są współpracownicy?

W LiveAgent istnieje wiele typów agentów i ról. Współpracownik to specjalny typ agenta z konkretnymi uprawnieniami.

Współpracownicy są prawie identyczni z normalnym pełnym agentem, ale istnieją pewne różnice. Współpracownicy nie mogą komunikować się z klientami. Są w stanie komunikować się wewnętrznie z innymi przedstawicielami klientów, dodawać i usuwać własne załączniki lub po prostu przeglądać informacje o kliencie. Często tworzą wewnętrzne komentarze w celu rozwiązywania problemów i zapytań klientów.

Frequently asked questions

Co oznacza termin „współpracownicy”?

Współpracownicy to ludzie, którzy pracują z innymi nad określonym projektem lub celem. Współpracownik to specjalny typ agenta, który nie może kontaktować się z klientami. Zwykle zajmuje się problemami wewnętrznymi.

Jak ustawić współpracowników w LiveAgent?

Konfigurowanie współpracowników w LiveAgent przypomina przypisywanie innych ról. Może to zrobić administrator w panelu LiveAgent, wprowadzając konfigurację.

Jak uzyskać dostęp do listy współpracowników w LiveAgent?

Aby mieć dostęp do listy współpracowników, musisz mieć przypisaną rolę w systemie. Aby przypisać rolę w systemie, należy przejść do „Konfiguracja”, a następnie wybrać „Agenci”. W następnym kroku kliknij „utwórz agenta” i wybierz dla niego rolę: może to być agent, administrator lub właściciel.

Wróć do słownika Utwórz BEZPŁATNE konto

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.