Wersja próbna

Pola kontaktowe

Pola kontaktów to pola niestandardowe, które są zwykle używane do zbierania dodatkowych informacji o Twoich Kontaktach lub Firmach . LiveAgent umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby niestandardowych pól kontaktowych.

Pola kontaktowe
Pola kontaktowe

Przykłady

Jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt i potrzebujesz przechowywać dodatkowe informacje poza podstawowymi podanymi w formularzu, możesz dodać więcej pól kontaktowych, takich jak adres pocztowy, adres rozliczeniowy itp.

Podczas edycji / tworzenia nowego kontaktu lub firmy możesz dodać więcej informacji do predefiniowanych niestandardowych pól kontaktowych.

Pola kontaktowe
Dodawanie pól kontaktowych

Pola kontaktowe pozwalają na:

Widok pól kontaktowych

Agenci mogą wyświetlać i edytować pola niestandardowe w polu Informacje o zgłoszeniu.

Pola kontaktowe

Record unique customer insights

Create unique contact fields to save more valuable information about your customers. Try it today. No credit card required.

Start free 14-day trial

Zasoby bazy wiedzy

Dowiedz się więcej

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo