Ostatnia aktualizacja: 28 października 2019

Quality Unit świadczy swoją Usługę (zwaną tutaj „LiveAgent”) na rzecz Użytkownika za pośrednictwem swojej witryny internetowej pod adresem * .ladesk.com (adres URL Państwa konta).

Quality Unit korzysta z określonych podprocesorów do pomocy w świadczeniu usługi LiveAgent.

Czym jest podprocesor:

Podprocesor to podmiot przetwarzający dane będący stroną trzecią zaangażowany przez LiveAgent, który ma lub potencjalnie będzie miał dostęp do Danych Usług (które mogą zawierać Dane Osobowe) lub będzie je przetwarzał. LiveAgent wykorzystuje różne typy podprocesorów do wykonywania różnych funkcji, jak wyjaśniono w poniższych tabelach.

Należyta staranność:

LiveAgent zobowiązuje się do skorzystania z uzasadnionego z handlowego punktu widzenia procesu selekcji, w ramach którego ocenia praktyki w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i poufności proponowanych podprocesorów, którzy będą lub mogą mieć dostęp do danych usługi lub je przetwarzać.

Zabezpieczenia umowne:

LiveAgent wymaga od swoich podprocesorów spełnienia równoważnych zobowiązań, które są wymagane od LiveAgent (jako podmiotu przetwarzającego dane), zgodnie z Umową dotyczącą przetwarzania danych LiveAgent („DPA”), w tym między innymi:

– przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami administratora danych (tj. Abonenta) przekazanymi na piśmie odpowiedniemu podprocesorowi przez LiveAgent;

– w związku z podprzetwarzaniem korzystać wyłącznie z personelu, który jest rzetelny i podlega prawnie wiążącemu zobowiązaniu do przestrzegania prywatności i bezpieczeństwa danych, w zakresie, w jakim jest to możliwe, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;

– zapewniać regularne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych personelowi, któremu udzielają dostępu do danych osobowych;

– wdrażać i utrzymywać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne;

– niezwłocznie informować LiveAgent o wszelkich faktycznych lub potencjalnych naruszeniach bezpieczeństwa; i współpracować z LiveAgent w celu rozpatrywania wniosków odpowiednio od administratorów danych, osób, których dane dotyczą lub organów ochrony danych.

Niniejsza polityka nie daje Klientom żadnych dodatkowych praw ani środków zaradczych i nie powinna być interpretowana jako wiążąca umowa. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu jedynie zilustrowanie procesu zaangażowania podprocesorów dla LiveAgent, a także dostarczenie aktualnej listy podprocesorów będących stronami trzecimi niniejszej polityki (z których LiveAgent może korzystać w celu dostarczania i obsługi swoich Usług).

Jeśli jesteś klientem LiveAgent i chcesz przystąpić do naszego DPA, napisz do nas na adres andrej@liveagent.com.

Podprocesory infrastruktury

LiveAgent posiada lub kontroluje dostęp do infrastruktury używanej przez LiveAgent do hostowania Danych Usług przesłanych do Usług, w sposób inny niż określono poniżej. Obecnie systemy produkcyjne LiveAgent dla Usług zlokalizowane są w kolokacjach w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Konta klientów są ustanawiane w jednym z tych regionów na podstawie lokalizacji klienta; Dane Usługowe Klienta pozostają w tym regionie, chyba że uzgodniono inaczej między Klientem a LiveAgent, ale mogą być przenoszone między centrami danych w regionie, aby zapewnić wydajność i dostępność usług. W poniższej tabeli opisano kraje i podmioty prawne zaangażowane w przechowywanie danych przez LiveAgent.

SerweryLinode, LLC (lokalizacja w UE) Serwery LiveAgent są hostowane w obiektach Tier III + lub IV lub PCI DSS, SSAE-16 lub ISO 27001. Obiekty centrum danych są zasilane z nadmiarowego zasilania, z których każdy jest wyposażony w UPS i generatory zapasowe.
SerweryLinode, LLC (lokalizacja w USA) Serwery LiveAgent są hostowane w obiektach Tier III + lub IV lub PCI DSS, SSAE-16 lub ISO 27001. Obiekty centrum danych są zasilane z nadmiarowego zasilania, z których każdy jest wyposażony w UPS i generatory zapasowe.
Serwery Amazon Web Services, LLC Serwery LiveAgent są hostowane na poziomie Tier III + lub IV lub PCI DSS, SSAE-16 lub zgodne z ISO 27001. Obiekty centrum danych są zasilane z nadmiarowego zasilania, z których każdy jest wyposażony w UPS i generatory zapasowe.
Serwery Websupport, s.r.o. (Klienci z UE) Serwery LiveAgent są hostowane na poziomie Tier III + lub IV lub PCI DSS, SSAE-16 lub zgodne z ISO 27001. Obiekty centrum danych są zasilane z nadmiarowego zasilania, z których każdy jest wyposażony w UPS i generatory zapasowe.

Inne podprocesory

LiveAgent korzysta z pewnych Podprocesorów specyficznych dla usługi w celu świadczenia swojej Usługi. Aby zapewnić odpowiednią funkcjonalność, podwykonawcy przetwarzania mogą uzyskiwać dostęp do Danych usługi.

Usługi Quality Unit, LLC Quality Unit, LLC jest podmiotem należącym do działu jakości. Quality Unit, LLC działa jako podprocesor w celu świadczenia usługi LiveAgent.
Usługi Quality Unit Ukraine Quality Unit Ukraine działa jako podprocesor w celu świadczenia usługi LiveAgent.
Usługi Twilio, Inc. LiveAgent używa Twilio jako swojego dostawcy VoIP.

Podwykonawcy

Aby zapewnić całodobową obsługę klienta, LiveAgent współpracuje z podprocesorami, którzy mogą uzyskiwać dostęp do danych usługi. Wszyscy podwykonawcy mają zawarte umowy i muszą przestrzegać wytycznych bezpieczeństwa, z których jedna polega na dostępie do takich danych tylko za uprzednią zgodą Klienta.

Nasza strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z niej, zakładamy, że wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności. polityka prywatności i plików cookies.

×
Umów się na indywidualną rozmowę i zobacz, jakie korzyści LiveAgent może przynieść Twojej firmie.

Jesteśmy dostępni w wielu terminach

Umów się na demo