Wybieranie tonowe

Co to jest wybieranie tonowe?

Dual-tone multi-frequency signaling (also known as DTMF) is a telecommunications technology for transferring information between telephone devices and telephone switching centers by means of in-band audio tones sent over voice frequencies. Simply put, DTMF signaling translates audible tones from pressing keys on telephone keypads into readable information that telecom companies use to process incoming phone calls.

Sieć firm telekomunikacyjnych o nazwie The Bell System wprowadziła DTMF w 1963 roku. Następnie został on oznaczony jako „Touch-Tone” do użytku w telefonach z przyciskami. Był używany głównie do sygnalizacji telefonicznej do iz lokalnej centrali, chociaż DTMF umożliwił wykonywanie połączeń międzymiastowych, a dziś jest szeroko stosowany w telekomunikacji i call center.

Wybieranie tonowe wykorzystuje kombinację ośmiu częstotliwości audio przesyłanych parami w celu reprezentowania szesnastu sygnałów, reprezentowanych przez dziesięć cyfr, litery od A do D oraz symbole # i *. Klucze A, B, C, D zostały usunięte z telefonów stacjonarnych i są używane głównie w sprzęcie radiowym i kontroli sieci wewnętrznej firm telefonicznych.

Do czego może być używane wybieranie tonowe?

DTMF działa poprzez przypisanie ośmiu różnych częstotliwości audio do rzędów i kolumn klawiatury. Każdy wiersz wybierania jest zdefiniowany przez częstotliwość niskiego tonu, a każda kolumna przez częstotliwość wysokiego tonu. Po naciśnięciu klawisza odpowiadającego numerowi lub symbolowi telefon generuje dźwięk, który jednocześnie łączy sygnały o wysokiej i niskiej częstotliwości. Ta unikalna para sygnałów jest następnie przesyłana do lokalnej centrali i dekodowana w celu określenia, który numer został wybrany i jak odpowiednio przekierować połączenie. DTMF może być transmitowany przez aktywne linie telefoniczne, internet i radio.

The primary function of dual-tone multi-frequency signaling is identifying the dialed number and process information from customers. DTMF is employed in various industries ranging from telecommunications (inbound/ outbound call centers) and financial institutions (banks and credit card companies) to insurance and healthcare organizations. In call centers, DTMF signaling is mainly used to process user requests, obtain identification information, and route phone calls based on the keypad entries made by the caller. In addition, the DTMF technology is used in conjunction with IVR (Interactive voice response) and ACD (Automated call distribution) systems to navigate in-call menus and gather sensitive customer data.

Call center features for better customer experience

Try out all LiveAgent's features today.

Korzystanie z sygnalizacji DTMF ma szereg zalet, takich jak:

  • Higher security

When it comes to obtaining user input, dual-tone multi-frequency signaling provides a higher level of security. It reassures callers that their sensitive data (like credit card information, social security numbers, etc.) are protected and safe from malicious intents. As the human ear cannot interpret DTMF tones, sensitive customer information remains isolated from agents and call recording systems.

  • Reduced probability of errors

Dzięki technologii wybierania tonowego istnieje tylko jeden punkt wprowadzania danych. Bez DTMF dzwoniący musiałby odczytać dane, ponieważ agent musiałby je wpisywać do swojej aplikacji desktopowej, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia błędów po obu stronach.

  • Improved call center metrics

Obtaining user input via dual-tone multi-frequency signaling can also improve several inbound call center metrics, such as Average Handling Time (AHT). Since agents don’t need to repeat user details back to the caller to confirm the accuracy of the input, the average duration of an interaction with a caller is reduced. In addition, the increased security provided by DTMF can contribute to improved customer satisfaction levels.

Jaka jest różnica między wybieraniem impulsowym a wybieraniem DTMF?

Pulse dialing and dual-tone multi-frequency (DTMF) dialing are the two systems used in telephone signaling to identify the telephone number that a caller dials. In pulse dialing, pulses are generated by rapidly connecting and disconnecting the telephone connection. Pulse dialing indicates each digit in the phone number by a series of clicks that corresponds only to that digit. Thus 1 is represented by one click, 2 by two clicks, and so on. The numbers are dialed with a short gap between pulses in order to identify one digit from the next. Pulse dialing technology is no longer actively used.

Wybieranie DTMF wykorzystuje różne tony do wskazania innego numeru. Dlatego zamiast wysyłać wiele sygnałów dla każdej cyfry, wystarczyłoby wysłać tylko jeden dla każdej cyfry. Przed wprowadzeniem wybierania DTMF, sieci łączności telefonicznej opierały się na wybieraniu impulsowym. Miała jednak tę wadę, że ograniczała się do lokalnych połączeń centralnych i wymagała operatora pośredniczącego do łączenia połączeń międzystrefowych. Od czasu uruchomienia DTMF wybieranie tonowe stało się podstawową metodą wybierania numeru, która stopniowo zastępowała wybieranie impulsowe (wraz z powiązanymi telefonami z tarczą obrotową). Mimo to większość systemów telefonicznych wykorzystujących wybieranie tonowe może również rozpoznawać i pracować z wybieraniem impulsowym.

Efficient call center software just one click away

Start your 14-day free trial, no credit card required.

Frequently asked questions

Co to jest wybieranie tonowe?

Wybieranie tonowe (DTMF), to system używany do sygnalizacji telekomunikacyjnej przez aktywną linię telefoniczną w paśmie częstotliwości głosowej między urządzeniami komunikacyjnymi. Za każdym razem, gdy wybierany jest numer, DTMF jest dekodowany przez lokalną centralę w celu przekierowania połączenia. Systemy DTMF wykorzystują osiem różnych sygnałów częstotliwości przesyłanych parami (jeden o wysokiej częstotliwości i jeden o niskiej częstotliwości), aby reprezentować 16 różnych cyfr, liter i symboli.

Do czego może być używane wybieranie tonowe?

Obecnie technologia sygnalizacji DTMF jest szeroko stosowana w branży call center do kierowania połączeń przychodzących za pomocą wpisów na klawiaturze wprowadzanych przez dzwoniącego i przetwarzania żądań użytkowników. W połączeniu z interaktywną odpowiedzią głosową (IVR), DTMF zapewnia automatyczny wybór menu samoobsługowego i gromadzi poufne dane klientów. W rezultacie ma szereg zalet, takich jak mniejsze prawdopodobieństwo błędów, większe bezpieczeństwo i ulepszone metryki (skrócony średni czas obsługi połączeń).

Jaka jest różnica między wybieraniem impulsowym a wybieraniem DTMF?

Wybieranie impulsowe i tonowe to dwie metody wykorzystywane w sygnalizacji telefonicznej do rozpoznawania wybieranego numeru. Wybieranie impulsowe wykorzystuje różne impulsy sygnałowe do wskazania numeru telefonu wybieranego przez dzwoniącego, podczas gdy wybieranie DTMF wykorzystuje określone tony do wskazania numeru. Od czasu wprowadzenia DTMF wybieranie impulsowe straciło na znaczeniu. Wybieranie tonowe stało się obecnie standardem dla firm telefonicznych na całym świecie.

Wróć do słownika Utwórz BEZPŁATNE konto

Nasza strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z niej, zakładamy, że wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności. polityka prywatności i plików cookies.