Zgłoszenie usterki

Co to jest zgłoszenie usterki?

Zgłoszenie problemu oznacza dosłownie prośbę o pomoc, śledzoną przez system zarządzania usługami wsparcia komputerowego. Może być również nazywany systemem śledzenia problemów, systemem zgłoszeń usterek lub zgłoszeniem do pomocy technicznej.

Jest to system komputerowy, który zarządza i rejestruje listy wniosków o pomoc lub problemów, uporządkowane według potrzeb usługodawcy. System zgłoszeń usterek jest często połączony z bazą danych, która zawiera informacje o klientach, produkty i rozwiązania typowych problemów.

Po otrzymaniu nowego żądania tworzone lub otwierane są zgłoszenia, a celem jest ich zamknięcie lub naprawa, zapewniając rozwiązanie zgłoszonego problemu.

Zgłoszenie usterki
Wróć do słownika Utwórz BEZPŁATNE konto

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.