Wersja próbna

Priorytet zgłoszenia

Co to jest priorytet zgłoszenia?

Każdemu zgłoszeniu przypisywany jest priorytet na podstawie jego poziomu SLA. Jeśli nie skonfigurowałeś poziomów SLA, LiveAgent automatycznie przypisuje priorytet według „kto pierwszy ten lepszy”. Priorytety służą do generowania widoków i raportów, a także są używane jako warunki i akcje w automatyzacjach i wyzwalaczach oraz jako akcje w Regułach.

Priorytet zgłoszenia

Frequently asked questions

Co to jest priorytet zgłoszenia?

Priorytet zgłoszenia wskazuje kolejność, w jakiej powinniśmy przetwarzać zgłoszenia. Czy dane zgłoszenie ma zostać przetworzone jak najszybciej, czy może poczekać. Najczęstsze to Pilne, Wysokie, Średnie lub Niskie w zależności od treści, prośby o charakter lub jakąkolwiek właściwość w zależności od firmy.

 

Do czego służy priorytet zgłoszenia?

Aby określić kolejność prac. Służy do generowania widoków i raportów, ale także jako warunki i akcje w automatyzacjach i wyzwalaczach oraz jako akcje w regułach.

 

Jakie są zalety korzystania z priorytetu zgłoszenia?

Zdecydowanie ułatwia to pracę i sprawia, że zgłoszenia są przejrzyste, a kolejność obsługi jest jasna.

 

Wróć do słownika Utwórz BEZPŁATNE konto

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.