Rola agenta

Co to jest rola agenta?

Kiedy nowy agent jest dodawany do LiveAgent, konieczne jest zdefiniowanie jego roli. Rola agenta reprezentuje i określa możliwości i obowiązki agenta w dziale pomocy. Istnieje możliwość wyboru między dwiema rolami w LiveAgent. Dzięki roli administratora agent może kontrolować i zarządzać ustawieniami systemu. Pełniąc rolę agenta, agenci mogą odpowiadać na zgłoszenia i rozwiązywać problemy klientów, ale nie mogą nadzorować systemu. Jest to bardziej zorganizowane i przejrzyste dzięki stworzeniu roli agenta.

LiveAgent's agent role
Rola agenta w LiveAgent
Wróć do słownika Utwórz BEZPŁATNE konto

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.