Wersja próbna

Rola agenta

Co to jest rola agenta?

Kiedy nowy agent jest dodawany do LiveAgent, konieczne jest zdefiniowanie jego roli. Rola agenta reprezentuje i określa możliwości i obowiązki agenta w dziale pomocy. Istnieje możliwość wyboru między dwiema rolami w LiveAgent. Dzięki roli administratora agent może kontrolować i zarządzać ustawieniami systemu. Pełniąc rolę agenta, agenci mogą odpowiadać na zgłoszenia i rozwiązywać problemy klientów, ale nie mogą nadzorować systemu. Jest to bardziej zorganizowane i przejrzyste dzięki stworzeniu roli agenta.

rola_agenta
Rola agenta w LiveAgent
{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “Co oznacza rola agenta?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Agent to osoba, która jest częścią zespołu obsługi klienta. To on opiekuje się klientami i zapewnia im wsparcie. Do zadań agenta należy wspieranie klienta w rozwiązywaniu jego problemu poprzez: odbieranie telefonów i wiadomości czy prowadzenie rozmów. Agenci pełniący rolę administratorów mają dostęp do raportów i mogą zarządzać innymi użytkownikami. Agenci mogą również działać jako właściciele w LiveAgent, a następnie mieć dostęp do informacji biznesowych i faktur.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Jakie kompetencje obejmuje rola agenta?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Agent jest najważniejszym elementem obsługi klienta firmy. Posiadają umiejętności potrzebne do zapewnienia najlepszej obsługi klienta. Agent wspiera i rozwiązuje problemy, a jeśli działa jako administrator, może nadzorować i konfigurować system. Agent powinien mieć doskonałą znajomość zagadnień związanych z firmą, które mogą być interesujące dla klienta (w zakresie produktów, usług, sprzedaży, marketingu itp.).” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Jak przypisać role agentom w LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Aby przypisać role agentom w LiveAgent, musisz: 1. przejdź do zakładki Konfiguracja, a następnie wybierz opcję Agenci. 2. Następnie klikasz na Create Agent – w tym miejscu musisz także nadać mu imię, podać adres e-mail i płeć. 3. wybierasz rolę – w tym miejscu nadajesz agentowi rolę: agenta, administratora lub właściciela.” } }] }

FAQ

Co oznacza rola agenta?

Agent to osoba, która jest częścią zespołu obsługi klienta. To on opiekuje się klientami i zapewnia im wsparcie. Do zadań agenta należy wspieranie klienta w rozwiązywaniu jego problemu poprzez: odbieranie telefonów i wiadomości czy prowadzenie rozmów. Agenci pełniący rolę administratorów mają dostęp do raportów i mogą zarządzać innymi użytkownikami. Agenci mogą również działać jako właściciele w LiveAgent, a następnie mieć dostęp do informacji biznesowych i faktur.

Jakie kompetencje obejmuje rola agenta?

Agent jest najważniejszym elementem obsługi klienta firmy. Posiadają umiejętności potrzebne do zapewnienia najlepszej obsługi klienta. Agent wspiera i rozwiązuje problemy, a jeśli działa jako administrator, może nadzorować i konfigurować system. Agent powinien mieć doskonałą znajomość zagadnień związanych z firmą, które mogą być interesujące dla klienta (w zakresie produktów, usług, sprzedaży, marketingu itp.).

Jak przypisać role agentom w LiveAgent?

Aby przypisać role agentom w LiveAgent, musisz: 1. przejdź do zakładki Konfiguracja, a następnie wybierz opcję Agenci. 2. Następnie klikasz na Create Agent – w tym miejscu musisz także nadać mu imię, podać adres e-mail i płeć. 3. wybierasz rolę – w tym miejscu nadajesz agentowi rolę: agenta, administratora lub właściciela.

Wróć do słownika Utwórz BEZPŁATNE konto

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.