Wersja próbna

Rozwiązane zgłoszenie

Co to jest zgłoszenie rozwiązane?

Zgłoszenie jest uważane za rozwiązane, gdy klient lub agent naciśnie przycisk Rozwiąż. Alternatywnie zgłoszenie może zostać rozwiązane automatycznie przez regułę lub po pewnym czasie bezczynności.

Rozwiązane zgłoszenie jest zwykle ostatnim stanem cyklu życia zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie zostanie rozwiązane, można go ponownie otworzyć w zależności od sytuacji.

Frequently asked questions

Co to jest zgłoszenie rozwiązane?

Zgłoszenie rozwiązane to zgłoszenie od klienta, które zostało już rozwiązane. To przedostatni etap w cyklu życia zgłoszenia. Po tym zgłoszenie się kończy.

 

Kto może rozwiązać zgłoszenia w LiveAgent?

W LiveAgent każdy agent może rozważyć zgłoszenia. Jeśli agent ma najniższe uprawnienia systemowe, może rozwiązać tylko swoje zgłoszenia, natomiast jeśli jest administratorem lub właścicielem, ma dostęp do wszystkich zgłoszeń.

 

Gdzie znaleźć rozwiązane zgłoszenia w LiveAgent?

Rozstrzygnięte zgłoszenia można znaleźć w zakładce Zgłoszenia w panelu LiveAgent. Tutaj możesz znaleźć wszystkie raporty, niezależnie od statusu.

 

Wróć do słownika Utwórz BEZPŁATNE konto

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.