Wersja próbna

Szkolenie

Co to jest szkolenie?

Szkolenie to proces, w którym przygotowujesz swoich agentów tak, aby byli dobrze przygotowani do obsługi klientów.

Procedura szkoleniowa polega na tym, jak rozmawiać z klientami, jak rozwiązywać problemy, które mają i jak przekazywać im odpowiednie informacje o produktach, które sprzedaje Twoja firma. Szkolenia to coś, co nie powinno się zatrzymywać, gdy agenci zaczynają pracę, rozwiązują problemy klientów, uczą się. Za każdym razem, gdy rozwiązywany jest nowy problem, zawsze można się z niego nauczyć. Warsztaty to dobry sposób na szkolenie personelu i monitorowanie tego, ile się nauczyli.

Wróć do słownika Utwórz BEZPŁATNE konto

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.