Wersja próbna

Language switcher

–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Zaległości w zgłoszeniach

Co to jest zaległość w zgłoszeniu?

Zaległości dotyczące zgłoszeń to wyrażenie, którego menedżerowie obsługi klienta używają do nazywania nierozwiązanych zgłoszeń w określonym przedziale czasu. Zgłoszenia mogą być nierozstrzygnięte z wielu powodów – może to być duża liczba zgłoszeń, niska wydajność agentów lub po prostu nieoczekiwany jednorazowy szczyt.

Niezbędne jest śledzenie zaległości związanych ze zgłoszeniami, aby dowiedzieć się, czy istnieje potrzeba zatrudnienia nowych pracowników lub dodatkowych szkoleń dla przedstawicieli obsługi klienta. Dostarcza ogólnych informacji na temat wydajności zespołu wsparcia i kiedy istnieje potrzeba dodatkowej siły roboczej.

Zbyt wiele nierozwiązanych zgłoszeń w zaległościach związanych ze zgłoszeniami może prowadzić do niezadowolonych klientów.

Zaległości w zgłoszeniachTicket Backlog

FAQ

Co oznacza zaległość w zgłoszeniach?

Rejestr zgłoszeń to termin odnoszący się do nierozstrzygniętych zgłoszeń w określonym czasie. Przyczyn może być wiele, w tym ograniczona wydajność agenta, liczba żądań i zależności. Zaległości w zgłoszeniu są również świetnym wskaźnikiem, na który należy zwrócić uwagę, aby dowiedzieć się, jak wydajny jest Twój proces wsparcia. Pomaga również ocenić poziom zadowolenia klienta.

Jakie jest ryzyko posiadania zaległości w zgłoszeniach?

Ryzyko związane z zaległościami w zgłoszeniach to przede wszystkim zbyt powolna obsługa przychodzących zgłoszeń, co może frustrować klientów, oraz niska wydajność agentów, co może wynikać nie tylko z przepracowania, ale także z niewłaściwego ustalania priorytetów. O ile jest to sytuacja okazjonalna, może to oznaczać, że w pewnych okresach zainteresowanie klientów wzrasta, ale jeśli jest regularne, może mieć wpływ na satysfakcję klientów i wizerunek marki.

Jak uniknąć zaległości w zgłoszeniach?

Aby uniknąć zaległości związanych ze zgłoszeniami, możesz nadać im priorytety. Powinno to zdecydowanie ułatwić i usprawnić pracę. Niech Twój zespół będzie pracował razem i pomagał sobie nawzajem w rozwiązywaniu zgłoszeń. Utrzymanie odpowiedniego rytmu pracy wspomaga również sprawne czyszczenie zgłoszeń.

Wróć do słownika Utwórz BEZPŁATNE konto

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.