Wersja próbna

Zadowolenie z obsługi klienta

Co to jest satysfakcja z obsługi klienta?

Zadowolenie klienta to termin często używany w marketingu. W gospodarce satysfakcja klienta to zbiór technik i strategii mających na celu maksymalizację satysfakcji klienta. Jest miarą tego, jak produkty i usługi dostarczane przez firmę spełniają lub przewyższają oczekiwania klientów. Zadowolenie klienta definiuje się jako liczbę klientów lub odsetek wszystkich klientów, których raport z doświadczeń z firmą, jej produktami lub usługami (wskaźniki oceny) przekracza ustalone poziomy satysfakcji.

Frequently asked questions

Co oznacza satysfakcja z obsługi klienta?

Zadowolenie z obsługi klienta to nic innego jak zadowolenie klienta, które ma po kontakcie z obsługą klienta. Jest to stopień ich zadowolenia z wykonanej usługi, rozwiązania problemu oraz uzyskania pomocy i wsparcia.

Jak mierzyć satysfakcję z obsługi klienta?

Zadowolenie z obsługi klienta można mierzyć na kilka sposobów. Możesz poprosić klienta o wypełnienie ankiety, albo w aplikacji (jeśli taką posiadasz), albo w dowolnym miejscu po wykonaniu usługi - w mediach społecznościowych, mailowo i telefonicznie. jako CSAT, wynik promotora netto lub ocena wysiłku klienta.

Jak poprawić satysfakcję z obsługi klienta?

Zadowolenie z obsługi klienta można mierzyć na kilka sposobów. Możesz poprosić klienta o wypełnienie ankiety, albo w aplikacji (jeśli takie posiadasz), albo w obronę po wykonaniu usługi - w mediach społecznościowych, mailowo i telefonicznie. jako CSAT, wynik promotora netto lub ocena klienta.

Wróć do słownika Utwórz BEZPŁATNE konto

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.