Wersja próbna

Wątek zgłoszenia

Co to jest wątek zgłoszenia?

Technicznie rzecz biorąc, wątek zgłoszenia to to samo, co zgłoszenie. Czasami klienci nazywają wątki zgłoszeń zgłoszeniami i odwrotnie. Zwykle przez wątek zgłoszenia rozumieją całą komunikację dostępną w 1 zgłoszenia, ze wszystkimi notatkami, znacznikami czasu, odpowiedziami i odpowiedziami klienta i agenta.

Wątek zgłoszenia
Wróć do słownika Utwórz BEZPŁATNE konto

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.