Kontakty

Oprogramowanie do obsługi klienta byłoby niczym bez dobrej obsługi kontaktów. 

Wyświetlaj informacje o swoich klientach, od podstawowych informacji kontaktowych, preferencji językowych po wszelkie dane klientów przechwycone w niestandardowych polach kontaktowych. Za każdym razem, gdy ktoś się z tobą kontaktuje, w LiveAgent tworzony jest nowy kontakt.

KontaktyKontakty

Kontakty przechowują:

  • Imię
  • Awatar (zdjęcie)
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Grupy kontaktowe
  • Stefę czasową
  • Język
  • Uwagi
  • Zgłoszenia kontaktu
  • Niestandardowe pola kontaktowe

KontaktyDodawanie kontaktu

Niestandardowe pola

Możesz dodać nieograniczoną liczbę niestandardowych pól do kontaktu.

Kontakty

Źródła wiedzy

Dowiedz się więcej

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.